Keller Williams Realty - Jorge Avila
KW Search Block Background Image
KW Search Block Background Image
KW Search Block Background Image

Hãy tìm ngôi nhà mơ ước của bạn

  Các thuộc tính

  Kiểm tra các thuộc tính nổi bật của tôi.

  Mới - 4.882 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (24ngày)
  5 bđ
  7 ba
  ft vuông
  AC
  125 Victoria Place, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Monument Realty, 214-714-7978, Ashley Lusk
  Mới - 8.745 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  3 ba
  ft vuông
  AC
  13216 County Road 483, Lavon, TX 75166

  Listing Courtesy Of: Fathom Realty LLC, 888-455-6040, Sandra Ussery
  Mới - 800 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  6 ba
  ft vuông
  AC
  1812 Canal Court, Heath, TX 75126

  Listing Courtesy Of: At Properties Christie's Int'l, 214-821-3336, Melisa Bouchard
  Mới - 2.209 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  3 ba
  ft vuông
  AC
  1997 S State Highway 205, McLendon Chisholm, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Coldwell Banker Realty, 972-772-1500, Sherri Klutts
  Mới - 291 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  5 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  12101 Dark Hollow Road, Rockwall, TX 75087

  Listing Courtesy Of: MAGNOLIA REALTY, 940-294-6916, Kimberly Reding
  Mới - 6.321 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (54ngày)
  4 bđ
  6 ba
  ft vuông
  AC
  14357 S Fm 548, Rockwall, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Coldwell Banker Realty, 214-828-4300, Clara Sepulveda
  Mới - 2.461 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (79ngày)
  4 bđ
  6 ba
  ft vuông
  AC
  1942 Noe Boulevard, Heath, TX 75126

  Listing Courtesy Of: Briggs Freeman Sotheby's Int'l, 214-350-0400, Madeline Jobst
  Mới - 602 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (23ngày)
  4 bđ
  6 ba
  ft vuông
  AC
  1699 E FM 550, McLendon Chisholm, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Coldwell Banker Realty, 972-772-1500, Stanley Sheffield
  Mới - 7.689 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  624 Rustic Ridge Drive, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Keller Williams Rockwall, 972-772-7000, Rodney Holland
  Mới - 1.880 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  1954 Noe Boulevard, Heath, TX 75126

  Listing Courtesy Of: Briggs Freeman Sotheby's Int'l, 214-350-0400, Madeline Jobst
  Mới - 919 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  1936 Noe Boulevard, Heath, TX 75126

  Listing Courtesy Of: Briggs Freeman Sotheby's Int'l, 214-350-0400, Madeline Jobst
  Mới - 2.915 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (51ngày)
  4 bđ
  6 ba
  ft vuông
  AC
  1705 Bison Meadow Lane, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Monument Realty, 214-535-0562, Adela Craddock
  Mới - 1.017 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  6 ba
  ft vuông
  AC
  1960 Noe Boulevard, Heath, TX 75126

  Listing Courtesy Of: Ebby Halliday, REALTORS, 214-392-7303, Kimberly Woodul
  Mới - 1.498 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  5 bđ
  7 ba
  ft vuông
  AC
  232 Sunset Point Trail, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Keller Williams Rockwall, 972-772-7000, Rodney Holland
  Mới - 1.467 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  6 bđ
  8 ba
  ft vuông
  AC
  1118 Saffron Court, McLendon Chisholm, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Bradford Elite Real Estate LLC, Marjorie Bradford
  Mới - 1.234 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (11ngày)
  5 bđ
  7 ba
  ft vuông
  AC
  540 Lodge Hill Drive, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Briggs Freeman Sotheby's Int'l, 214-350-0400, Michael Reynolds
  Mới - 252 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  5 bđ
  6 ba
  ft vuông
  AC
  2760 Rolling Meadows Drive, Rockwall, TX 75087

  Listing Courtesy Of: Keller Williams Rockwall, 972-772-7000, Chris Dorward
  Mới - 1.007 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  5 bđ
  6 ba
  ft vuông
  AC
  100 Old Vineyard Lane, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Texas Ally Real Estate Group, 512-763-2559, Nick Mirza
  Mới - 714 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  3510 N Stodghill Road, Rockwall, TX 75087

  Listing Courtesy Of: Pinnacle Realty Advisors, 214-395-4702, Janeil Mitchell
  Mới - 1.134 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  9 bđ
  8 ba
  ft vuông
  AC
  3057 E Fm 552, Rockwall, TX 75087

  Listing Courtesy Of: Halo Group Realty, LLC, 469-233-3241, Lisa Richardson
  Mới - 624 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  6 ba
  ft vuông
  AC
  307 Terry Lane, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Coldwell Banker Realty, 214-453-1850, Aidan Flores
  Mới - 4.596 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (17ngày)
  5 bđ
  7 ba
  ft vuông
  AC
  1716 Bison Meadow Lane, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: VIP Realty, 214-295-4888, Yulia Burt
  Mới - 202 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  7 ba
  ft vuông
  AC
  1920 Broken Lance Lane, Rockwall, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Briggs Freeman Sotheby's Int'l, 972-202-5900, Rosemary Tonoli
  Mới - 1.400 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (5ngày)
  4 bđ
  6 ba
  ft vuông
  AC
  512 Lodge Hill Drive, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Keller Williams Central, 469-467-7755, Suzanne Howland
  Mới - 7.976 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (172ngày)
  4 bđ
  6 ba
  ft vuông
  AC
  1712 Bison Meadow Lane, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Keller Williams Rockwall, 972-772-7000, Chris Dorward
  Mới - 1.597 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (18ngày)
  7 bđ
  7 ba
  ft vuông
  AC
  175 Peninsula Drive, Rowlett, TX 75089

  Listing Courtesy Of: Keller Williams Realty Allen, 972-747-5100, Chris Lamrock
  Mới - 3.917 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (44ngày)
  5 bđ
  7 ba
  ft vuông
  AC
  2019 Noe Boulevard, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Ebby Halliday, REALTORS, 972-387-0300, Cindy O'gorman
  Mới - 687 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  5 bđ
  6 ba
  ft vuông
  AC
  7402 Scenic Drive, Rowlett, TX 75089

  Listing Courtesy Of: Easy Life Realty, 903-224-5171, Heather McCallister
  Mới - 384 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  6 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  1839 Fm 740 S, Heath, TX 75126

  Listing Courtesy Of: MTX Realty, LLC, 214-974-3319, Missy Wadham
  Mới - 989 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  5 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  609 Shadow Wood Lane, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Call It Closed Realty, 972-904-9275, Jennifer Cawthon
  Mới - 441 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  5 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  1939 Noe Boulevard, Heath, TX 75126

  Listing Courtesy Of: VIP Realty, 214-295-4888, Grant Whittle
  Mới - 541 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  813 Horseshoe Bend, Royse City, TX 75189

  Listing Courtesy Of: Keller Williams Rockwall, 972-772-7000, Patty Turner
  Mới - 1.909 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  5 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  316 Chapel View Court, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Partners In Building, 713-937-1121, Wesley Bryant
  Mới - 5.606 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Tăng giá (12ngày)
  4 bđ
  4 ba
  ft vuông
  AC
  101 Ambrosia Lane, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Post Oak Realty, LLC, Jacob Lewis
  Mới - 7.475 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  6 bđ
  4 ba
  ft vuông
  AC
  1688 English Road, Rockwall, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Coldwell Banker Apex, REALTORS, 214-405-3640, Evan Matteson
  Mới - 1.653 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  4 ba
  ft vuông
  AC
  10349 S State Highway 205, Rockwall, TX 75032

  Listing Courtesy Of: The Bauer Group, LLC, Bret Bauer
  Mới - 191 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  1110 Warwick Court, McLendon Chisholm, TX 75032

  Listing Courtesy Of: LPT Realty LLC, Arlyn O'barr
  Mới - 4.497 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (106ngày)
  4 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  157 Brentwood Drive, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Results Property Group, LLC, 214-551-0259, Christina Satterfield
  Mới - 854 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (22ngày)
  4 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  536 Loma Vista, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Keller Williams Rockwall, 972-772-7000, Rodney Holland
  Mới - 1.063 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  6 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  140 Forest Drive, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Compass RE Texas, LLC., 214-701-4884, Thani Burke
  Mới - 2.789 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (28ngày)
  5 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  100 Manor Drive, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Coldwell Banker Realty, 972-772-1500, Scott Treff
  Mới - 9.440 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  4 ba
  ft vuông
  AC
  324 Longview Place, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Monica L. Rodriguez, 972-771-2121, Alicia Smith
  Mới - 442 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  7 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  10767 Neal Road, Forney, TX 75126

  Listing Courtesy Of: eXp Realty, LLC, 888-519-7431, Tiara Glenn
  Mới - 254 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  2 ba
  ft vuông
  AC
  745 S Munson Road, Royse City, TX 75189

  Listing Courtesy Of: Ebby Halliday, REALTORS, 214-606-0970, Deborah Branch
  Mới - 7.660 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (262ngày)
  4 bđ
  4 ba
  ft vuông
  AC
  1110 N Stodghill Road, Rockwall, TX 75087

  Listing Courtesy Of: Coldwell Banker Realty, 972-771-9001, Lisa North
  Mới - 3.430 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (10ngày)
  5 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  209 Carriage Hill Lane, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Keller Williams Central, 469-467-7755, Phil Owens
  Mới - 1.165 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  4 ba
  ft vuông
  AC
  1010 Squabble Creek, Rockwall, TX 75087

  Listing Courtesy Of: Coldwell Banker Realty, 972-772-1500, Vicky Chesna
  Mới - 552 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  5 ba
  ft vuông
  AC
  125 Manor Drive, Heath, TX 75032

  Listing Courtesy Of: Ready Real Estate LLC, 972-571-1759, Tari Kinsey
  Mới - 375 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  5 bđ
  6 ba
  ft vuông